Skip to content
Dole Logo
Kontakta

Change location

Stänga

En värdefull bransch

Inom Dole plc inser vi att det är ett privilegium att erbjuda produkter som inte bara är goda, utan tveklöst också har många hälsofrämjande effekter. Att de dessutom har lägst koldioxid- vatten- och ekologiska avtryck av alla de stora livsmedelsgrupperna är något som vi är otroligt stolta över.

Barilla resized1
*Källa: Barilla Center For Food & Nutrition, Double Pyramid (2021)

Vårt arbetssätt

I över 170 år har vi varit lika stolta över att leverera näringsrika, högkvalitativa produkter över hela världen, som vi är över att ta ansvar för den mark som maten odlas på. Vi är lika engagerade i att stödja och förbättra de samhällen som varje dag säkerställer att vi kan producera och leverera produkter av den kvalitet vi är kända för. Vi kallar detta The Dole Way; vårt långsiktiga åtagande att odla, förädla och distribuera produkter på ett ansvarsfullt sätt, såväl i dag som i framtiden. Att vara ett ansvarsfullt företag är hela grunden för vår verksamhet. The Dole Way banar vägen för ytterligare förbättringar inom områden där vi tror att vi kan bidra med de största positiva effekterna.

none

Koncernens hållbarhetsstrategi

DOLE 2302 002 WEB ASSETS TABLE
 • För naturen

  Klimatåtgärder

  Att minska utsläppen från vår verksamhet är ett av de viktigaste sakerna vi kan göra Dole för möta klimatförändringarna. År 2021 mättes koldioxidavtrycket för Dole plc globalt, och glädjande nog kunde vi apportera en minskning av koldioxidutsläppen med 4 procent jämfört med 2020* för Scope 1 och 2 (*beräknat på proformabasis). I hela vår verksamhet arbetar vi för att minska utsläppen ytterligare genom att ställa om till förnybar energi och genomföra energieffektiviseringar.

  PH0117024 LA Vn 1
 • För naturen

  Ansvarsfull vattenanvändning

  Klimatförändringarna påverkar vattentillgången väsentligt och vi måste alla hantera denna resurs varsamt att säkra framtida tillväxt. På operativ nivå har Dole under många år utvecklat nya sätt att minska vattenanvändningen på odlingar, vid packhus och förädlingsanläggningar. Vi är också stolta över att vara medlem i AWS (Alliance for Water Stewardship), en organisation som är dedikerad till att främja bästa praxis kring optimering, utsläpp och rening av vatten.

  Dole farms
 • För naturen

  Avfall och förpackningar

  På odlingar och i förädlingsanläggningar har Dole tillvägagångssättet "reducera, återanvänd och återvinn" något som lett till flera initiativ minskar avfallet. Oavsett var avfall är en väsentlig fråga, engagerar vi oss i att förstå och minska vårt avtryck. I vår marknadsföring vill vi inspirera konsumenterna att minska sitt matsvinn, samtidigt som vi satsar på att förbättra våra förpackningar, både genom design och materialval. Vårt mål är alltid att minska användningen av plast, och gå över till återvinnings- eller komposterbara material där det är möjligt.

  Dole Be Exotic Sustainable Sleeve Mixed Plain2
 • För människan

  Dole Foundation

  Inom Dole arbetar vi hårt för att upprätthålla och utveckla professionella och etiska standarder i vår verksamhet över hela världen. I vårt fokus är att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt i relationen med intressenter och samarbetspartners, samtidigt som vi skyddar mänskliga rättigheter som lika möjligheter, en säker och hälsosam arbetsmiljö, rättvisa anställningsförhållanden, föreningsfrihet, kollektivavtal mm. Doles ”DALE Foundation” utför ett viktigt socialt arbete. Sedan 2001 har stiftelsen kanaliserat över 41 miljoner dollar som finansierata många utbildnings-, medicinska och samhällsutvecklingsprogram i Sydamerika.

  Image for page 35
 • För människor

  Intressenter längs näringskedjan

  Många hållbarhetsfrågor är globala och kräver globala svar. Vi måste därför samarbeta med intressenter längs hela leverantörskedjan. Vi är djupt engagerade i att arbeta konstruktivt med såväl odlare, produktionspartners och kunder för att säkerställa bästa hållbara praxis i hela den globala frukt- och gröntsektorn. Vi är även stolta över att arbeta med Freshfel, den europeiska branschorganisationen för frukt och grönt, där vi tillsammans med intressenter från hela sektorn bland annat jobbar med att utveckla en metod för att mäta miljöfotavtrycket för färsk frukt och grönt.

  Dole Freshfel
 • För maten

  Fokus på hälsa och näring

  Att marknadsföra frukt, grönsaker och bär är ett privilegium. Att vår primära uppgift är tillhandahålla produkter som har klara hälsofördelar, är något som vi i Dole är otroligt stolta över. Vår strategi för att få mer frukt och grönt på tallriken grundar sig i att inspirera, utbilda och stärka konsumenterna. Genom att samarbeta med partners längs hela värdekedjan, offentliga aktörer och NGO:s vill vi höja kunskapen om säsongsvariationer - när det är bäst att äta olika frukter eller grönsaker, hur de ska tillagas och vilket näringsinnehåll de har.

  Vegpower
 • För maten

  Ansvarsfulla inköp

  Vi har ett ansvar att främja och säkerställa bästa praxis i hela leveranskedjan på odlingarna – inte bara på våra egna odlingar, utan även på våra partners. Det finns tre huvudområden i denna process: odlarprofilering och -urval, att löpande vara vaksam samt kontroll av efterlevnaden. Hållbarhetscertifieringar, tredjepartsackreditering och revisioner, garanterar tillsammans med de stänga egna standarder som Dole utvecklat under många år, att de produkter vi säljer har producerats i enlighet med högsta miljö- och arbetsmiljöstandard. Att skydda mänskliga rättigheter är en tydlig prioritet för oss. Som ett företag med närvaro i många utvecklingsländer, fokuserar Dole på att stärka våra medarbetare, förbättra villkoren i de lokala samhällen vi är verksamma i och skydda den omgivande miljön.

  Insight app PC Screen land
 • För maten

  Förstå konsumenten

  Doles pan-europeiska konsumentrapport ”Dole Consumer Compass", fokuserar på att ge djupare insikter om vad som de drivkrafter och barriärer som ligger bakom konsumenternas konsumtion av frukt, grönsaker och bär. Rapporten omfattar elva europeiska länder. Med hjälp av en mängd olika forskningsmetoder försöker Dole Consumer Compass ge en djupare förståelse för konsumenterna än vad traditionella undersökningar gör. Vi använder slutsatserna till att stödja generisk marknadsföring av frukt och grönt, tillproduktinnovation och till att utveckla hela kategorin tillsammans med våra detaljhandelspartners. Totalt 10 000 konsumenter från elva länder ingår i undersökningen; Österrike, Tyskland, Belgien, Frankrike, Tjeckien, Slovakien, Danmark, Sverige, Finland, Polen och Nederländerna.

  Consumer Compass Feature

Ytterligare information

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, på koncernens hemsida.

Läs mer
Investors