Skip to content
Dole Logo
Kontakta

Change location

Stänga

Global by nature

Dole plcs ledord är "Local at heart, global by nature". Doles globala omfång och kapacitet kombinerat med närvaron inom samtliga led av värdekedjan på flera marknader över hela Europa, Nordamerika, med mera bidrar till en försäkran om bästa möjliga odling, hållbarhetsarbete och slutprodukt.

Läs mer om Dole plc här
none

Omfång & Resurser

Dole 2024 OPERATIONS worldmap
Dole Sourcing Map Icons 1
Dole Infrastructure Map legend