Skip to content
Dole Logo
Kontakta

Change location

Stänga

Cirkulär energiförbrukning grunden för Chef’s Cuts sortiment

I maj 2023 stod ett nytt vattenreningsverk klart på Steglinge Gård. Investeringen som kostade 22 miljoner SEK har inneburit att Chef’s Cuts producent av rotfrukter, skalat och skuret har minskat sin årsförbrukning med 60 000 kubik vatten.

En stor del av Chef’s Cuts sortiment odlas, förädlas och paketeras på Steglinge Gård, utav Steglinge AB. På Steglinge har energiförbrukningen alltid varit en viktig utvecklingspunkt och idag är anläggningen en av de med lägst energiförbrukning per producerat kilo hela Sverige enligt svenska Länsstyrelsen. Till exempel värms 7000 kvadratmeter av personalutrymmen, teknikutrymmen samt mognadsrummen som årligen mognar ca 200 ton avokado upp på egenproducerad spillvärme som skapas av luftkompressorer och kylmaskiner.

- Vi har naturligtvis alltid följt de regelverk som ställs på oss som livsmedelsproducent av frukt och grönt, men för oss har det aldrig räckt med att bara rätta sig i ledet och leverera efter minimikrav. Vi vill ligga i framkant, investera i och vidareutveckla alla de delar i hållbarhetskedjan som utgör verksamheten, säger Gustav Gibrand, VD.


Ett nytt reningsverk 2023

I maj 2023 stod även ett nytt vattenreningsverk klart. Satsningen som kostade 22 miljoner SEK innebär att anläggningen är självförsörjande till 60% av rent återbruksvatten. Vattnet genomgår dagligen samma tester som kommunalt vatten och visar fina värden.

- Tidigare köpte vi in 90 000 kubik nytt vatten varje år. Nu köper vi in en tredjedel av det. Vi har alltså minskat vår vattenförbrukning med 60 000 kubik, som vi i stället återbrukar genom vårt reningsverk. Eller om man så vill, vi sparar 60 000 kubik dricksvatten, säger Göran Gibrand, grundare.


Genom reningsverket produceras även slam, som används som gödsel till grödorna på odlingsfälten. På Steglinges skaleri sorteras allt svinn som uppstår vid skalningsprocessen, som till exempel potatisskal. Allt som är över 0,2 mm i storlek pressas till djurfoder för betesdjuren att livnära sig på. Allt som är under 0,2 mm i storlek går vidare med vattnet till reningsverket biologisk rening och filtrering i membranfilter sker. Kvar bli renat vatten som återbrukas, samt slam till åkrarna. På så vis skapas ett cirkulärt system som involverar samtliga beståndsdelar av Steglinge Gård – från betesdjur, bevattning, odling och förädling.


”Få motsvarigheter i Europa”

- För tillfället har vi tillstånd att producera upp till 75 000 ton mat om året, berättar Göran Gibrand.

- De investeringar vi gör har bidragit till en anläggning som har få motsvarigheter i Europa, och vi får studiebesök från hela världen, vilket är ett kvitto på att vi gör saker rätt.

- Samtidigt tittar vi tillsammans med våra leverantörer hela tiden på vad vi kan göra bättre, till exempel bytte vi belysningssystemet på stora delar av anläggningen till mer energisnåla och klimatsmarta ljuskällor. Vi är under ständig utveckling, avslutar Göran.

Flödesschema

Snabba fakta:

 • 2/3-delar minskad årsförbrukning vatten, det vill säga 60 000 kbm producerat återbruksvatten om året
 • Produktion av foder till betesdjur samt slam (gödsel) till grödorna genom återbruk av svinn från eget skaleri
 • Egen uppvärmning av 7000 kvm personal-, teknik- och mognadsutrymmen
 • Bland de i sin bransch med lägst energiförbrukning per producerat kilo i Sverige, enligt Länsstyrelsen

__

Investeringarna och innovationerna på Steglinge gård går i enighet med Dole Nordics hållbarhetsplan och FN:s klimatmål, bland annat genom att framtidssäkra tillgång till vatten genom ansvarfull vattenförvaltning för produktion.

För mer läsning

 • Karta globala malen logo och ikoner

  FN:s klimatmål

 • Chefs cut 1024x720

  Om Chef's Cut

 • Steglinge 1024

  Om Steglinge Gård

Fler nyheter

Vill du läsa fler nyheter från Dole Nordic? Se hit!

Vårt nyhetsrum
Guacamole beskuren